11053550_1525861707660638_8850895947006870808_o
IMG_50811

Аспарухово, едно от най-добрите места за живеене на децата и техните родители

Аспарухово е един от най-старите квартали във Варна. Намира се в южната част на града и има население от 27 252 души. Аспарухово и съседния по-малък квартал Галата са единствените квартали на Варна, които са разположени на юг от двата канала, които свързват Черно море с Варненското езеро.Едно от предимствата е, че тук има почти всички необходими удобства, така че на практика отпада нуждата да се пътува постоянно до центъра на града. На територията на района се намират две детски ясли, четири детски градини и шест училища, търговски център, поликлиника, многобройни заведения, банки, магазини и пазари.

Социално-икономическият облик на района е пряко свързан с активното развитие на производствената, търговската и обслужващата сфери. Над 300 търговски обекта, обекти за услуги и заведения за хранене осигуряват компактно и удобно обслужване. Новоизграденият Административно-търговски център е един от най-модерните в града . Новите магазини от веригите „ЦБА”, „БИЛА”, „Пени маркет” осигуряват удобство за пазар от всички точки на квартала. Удобна транспортна схема свързва района с всички точки на града.

Туризмът е един от най-важните отрасли за региона. Той е изключително благоприятстван от факта, че източната граница на квартала се къпе от буйните води на Черно море. Околностите на „Аспарухово“ са покрити с почивни домове, курортни вили, хотели и ресторанти, а летовниците имат на разположение една обширна плажна ивица.Аспаруховият плаж се намира между Аспаруховия парк и горите на нос Галата . Плажът е заобиколен от зеленина и е известен с широката си плажна ивица (66 651 кв. метра) и чистотата.

DS1C06906
IMG_5721

От него се открива красива панорамна гледка към гр.Варна и Варненския залив. На плажа са разположени волейболно игрище и терен за минифутбол, а за любителите на силни усещания е открит и сърф център. Туристите могат да се възползват от безплатен паркинг и организирани забавления за малки в новооткрития бейби клуб.Единственото, което отделя живеещите в Аспарухово от красивия плаж е обширният Аспарухов парк. Това е вторият по големина градски парк във Варна след Морската градина. Аспаруховият парк е залесен с различни видове широколистни дървета. Край канала в парка преминава приятна алея за разходки с множество пейки. Под сянката на дърветата има редица малки кафенета и ресторантчета, където човек да се порадва на чистия морски въздух.

Релеф

Територията е разположена в североизточните разклонения на Авренското плато южно от Варненското езеро и канала море-езеро.Склоновете на платото представляват заоблени и обрасли с гори хълмисти възвишения южно от кв.Аспарухово.

Северните възвишения са стръмни до много стръмни, а на места почти отвесни.На юг, постепенно увеличавайки височината, склоновете преминават в разлети плата.

В територията терените са с надморска височина от около 20 – 40 м./Аспарухово и прилежащите на езерото територии/до около 200-220м./229м.- Арап талия/.

Климат

Според климатичното райониране за нашата страна, територията се намира в Континентално – средиземноморската климатична област – черноморска климатична подобласт – климатичен район на северното Черноморие.

DSC068176
IMG_1984

Формирането на климата се намира под влияние на атмосферната циркулация в тази част на Балканския полуостров и на Черноморския басейн.Черноморското климатично влияние се разпростира навътре в сушата приблизително до външната граница на черноморския бриз. Наред с бризовата циркулация, влиянието на морето върху образуването на климата се отразява и върху някои особености на местното време / по голяма влажност на въздуха, наличност на водни пари в него и др.

Средната относителна влажност на въздуха е 77 %. През зимата средните месечни температури на въздуха и на водата са положителни.

Продължителността на периода с устойчиво задържане на средните денонощни температури на въздуха над 10 градуса е 204 дни

Продължителността на периода с устойчиво задържане на денонощните температури на въздуха над 15 градуса е

5 месеца в годината, което показва, че активния курортен сезон може да продължи не по-малко от 5 месеца в годината.

Поради затоплящото влияние на морето, есента е по топла от пролетта. Средната температура през месец октомври е по-висока от тази за месец април средно с 2 до 4 градуса.

Валежите са едни от най-слабите в страната, като в годишния им ход се наблюдават съществени различия. Летните валежи са по-редки, но по-изобилни отколкото през зимата.

Сезони:

Зима – характерна с положителна температура на въздуха и на водата, намалена продължителност на светлата част от денонощието, увеличените валежи и облачното време. Сняг вали твърде рядко и постоянна снежна покривка почти не се образува.Валежите са предимно от дъжд.

IMG_20416
_MG_2152

Делът на ясните или малко облачни дни през зимата е относително висок.Пролет – характеризира се с това, че е хладно, но не мразовито.Пролетта настъпва от 2 до 3 седмици по-късно отколкото във вътрешността на страната. Характерен белег за пролетта тук е и започването на бризовата циркулация, което се проявява още през месец април.

Лято – характерна особеност е стабилизирането на времето, а именно намаляване броя на облачните дни, увеличава се продължителността и активността на слънчевото греене има добре изразена бризова циркулация.

Есен – настъпването на есента е свързано с рязко съкращаване на продължителността на светлата част на денонощието и от там – на количеството слънчева радиация, получавана от повърхността на земята.Значително нараства делът на облачните дни.Промяната в термичния режим е без рязък скок.

Термоминерални води:

В района има сондажи на термални води.Същите са пресни, с обща минерализация 0,5-0,6 г/л хидрокарбонатни-натриево-калциеви, с минимални съдържания на микрокомпоненти ,като йод, бром, бор, силиций и сероводород. Определени са от Министерството на Здравеопазването за лечение и профилактика на редица заболявания, както и използването им като натурална минерална вода за трапезни цели. Разкритите водни количества предлагат възможности за експлоатация в няколко направления: като източник на топлинна енергия/ използване за балнеоложки цели / като трапезни минерални води/ като води за санитарно-битови и промишлени нужди.

Горска среда – 32 669 декара

Особено ценен рекреационен ресурс на територията представляват разположените на нея или в непосредствено съседство горски

IMG_5064
3_MG_2136

пространства. Това са :

-комплексът „Аспарухово-Галата“ на лесопарка „Боровец“, заемащ частта от територията между м. Боровец-север и урбанизираните територии на Аспарухово и Галата.

-комплексите „Джанавара“ и „Боровец“ на лесопарка „Боровец“ разположени непосредствено на запад от планираната територия.

-курортните гори източно от м. „Прибой“ и в района на хижа Черноморец.

-горския масив със статут на лесопарк, разположен южно от планираната територия.

Проучванията за посещаемост е следната : -1700 души за комплекса „Аспарухово-Галата“, 7000 за комплекса „Джанавара“ и 5500 за комплекса „Боровец“.Като се прибавят към тях и прилежащите територии горски масив и останалите гори с

нестопанско предназначение, възможностите на горския рекриациоен капацитет е да поеме 18 500 посетители.

Зона Залив :

Подводния брегови склон е полегат, плавно увеличаващ се от запад на изток към нос Галата.Брегът е разчленен.Средна височина на вълната средно около 1 метър.Соленост на водата е 16 – 17 %.

Зона Галата-Паша дере:

Предвид своята откритост тази зона е с най голямо вълново въздействие.Бреговия склон е стръмен,изграден с корени скали до дълбочина около 10 метра.По на юг тази скала изчезва като около водната линия се формира плаж от валуни, чакъл, блокаж или натрупвания от мидени черупки.

Акваториалните ресурси в повечето случай са в девствен вид или в състояние на

Rainbow-in-Asparuhovo
IMG_1195

първично усвояване, предлагащи качества за всички възможни видове спортове, включително за подводен риболов и подводна археология и за директни дълбочинни контакти с морския свят.

Рекрационни и оздравителни ресурси

Освен богатите възможности за водни спортове и специфични контакти с морския свят, територията на район „Аспарухово“ разполага още със значителни и многообразни ресурси.

Крайбрежната зона дава и добри възможности за къпане, които заедно с плажните и балнеоложки ресурси имат важно място и роля в развитието на рекриационната и културно-туристическата функция на района.

Район „Аспарухово“ е богат на природни дадености, благодарение на които е най-чистия и благоприятен район за живеене и развитие на рекреацията и туризма в град Варна.